Изпълняваме поръчки само с доставка. Пекарните ни не работят с клиенти на място.

Мерки за безопасност, предприети от Take a Cake в условията на извънредно положение.

Уважаеми съграждани,

Безопасността и здравето на нашите клиенти, служители и партньори са от първостепенно значение за нас.

Във връзка със заповед РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министерството на здравеопазването, преустановяваме работа с клиенти на място в нашите обекти.

Take a Cake продължава да извършва доставки в цяла София всеки ден от 8:00 до 20:00 ч. – можете да поръчате онлайн на www.take-a-cake.eu

Усилията ни да минимизираме риска от заразяване с COVID-19 включват:

  • На всеки 2 часа дезинфекцираме работните повърхности и подове в пекарните ни.
  • Сладкарите ни използват лични предпазни средства – маски и ръкавици – и са инструктирани да мият ръцете си с повишена честота.
  • Извършваме дезинфекция след всеки курс на контактните повърхности в автомобилите за доставка и на транспортните кутии, с които се извършват доставките.
  • Доставчиците ни използват лични предпазни средства – маски и ръкавици – и са инструктирани да дезинфекцират ръцете си преди и след всяка доставка, като за целта са им осигурени дезинфектанти за ръце.
  • Всички наши служители са информирани колко е важно да спазват санитарните изисквания, да са с повишено внимание към симптомите на заболяването, причинено от вируса, и как да постъпят, ако се почувстват болни.

Продължаваме да следим обстановката и ще ви информираме за всички мерки, които предприемаме.

Бъдете здрави,
Take a Cake