Мерки за безопасност, прилагани от Take a Cake в условията на извънредна епидемична обстановка

Уважаеми съграждани,

Безопасността и здравето на нашите клиенти, служители и партньори са от първостепенно значение за нас.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, информираме за усилията ни да минимизираме риска от заразяване с COVID-19:

  • За клиентите ни сме осигурили висококачествени дезинфектанти за ръце, налични на видно място в пекарните ни.
  • На всеки 2 часа дезинфекцираме работните повърхности и подове в пекарните ни.
  • Сладкарите ни използват лични предпазни средства и са инструктирани да мият ръцете си с повишена честота.
  • Извършваме дезинфекция след всеки курс на контактните повърхности в автомобилите за доставка и на транспортните кутии, с които се извършват доставките.
  • Доставчиците ни използват лични предпазни средства и са инструктирани да дезинфекцират ръцете си преди и след всяка доставка, като за целта са им осигурени дезинфектанти за ръце.
  • Всички наши служители са информирани колко е важно да спазват санитарните изисквания, да са с повишено внимание към симптомите на заболяването, причинено от вируса, и как да постъпят, ако се почувстват болни.

Продължаваме да следим обстановката и ще ви информираме за всички мерки, които прилагаме.

Бъдете здрави,
Take a Cake